(Shqip) Trruall 75.4 m2 dhe ndërtesë 2 kt, lagjia shënkoll, Elbasan. Ndërtesa ka funksion shërbimi dhe Banimi.

Sorry, this entry is only available in Shqip.