Depo Materiale kati i dytë, me përmasa 9.10 x 11.20 m2 e regjistruar në regjistrin hipotekor me nr. 118 25/3/2018, Zona kadastrale nr. 1952 në pronësi të Z. Jorgo Gjoka

Depo Materiale kati i dytë, me përmasa 9.10 x 11.20 m2 e regjistruar në regjistrin hipotekor  me nr. 118 25/3/2018, Zona kadastrale nr. 1952 në pronësi të Z. Jorgo Gjoka

Çmimi që fillon ankandi i parë është 48,000 (dyzet e tetë mijë) Euro

Ankandi qëndron i hapur nga data 4.09.2013 – 19.09.2013